Kas ir Evisit.lv

SIA „Evisit” ir izveidota 2000. gadā. Kopš 2013. gada uzņēmums ir reģistrēts izglītības iestāžu reģistrā. Evisit.lv ir izglītojoša interneta vietne, kas ir paredzēta veselības nozares speciālistiem. Portālā reģistrētiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja studēt dažādu veidu mācību materiālus, iegūt jaunāko informāciju nozarē un, apliecinot jauniegūtās zināšanas, saņemt Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas Farmaceitu biedrībā, Latvijas Māsu asociācijā vai citās biedrībās vai asociācijās akceptētas apliecības, sertifikātus vai izziņas par iegūtajiem tālākizglītības punktiem. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” Evisit.lv izsniegtās apliecības par tālmācības kursu apgūšanu ir izmantojamas ārstniecības personu sertifikācijai un resertifikācijai. Lekcijas un kursi ir pieejami www.evisit.lv video lekciju vai audio lekciju formātā. Mācību materiāli tiek sagatavoti, sadarbojoties ar labākajiem speciālistiem.

Kas ir Evisit.eu

Evisit.eu apvieno „Evisit” mācību programmas vairākās valstīs, tādā veidā tiek nodrošināta izcila iespēja medicīnas speciālistiem piekļūt citu valstu sertificētiem mūžizglītības materiāliem un paplašināt savu redzesloku, aiztaupot ceļā pavadītās stundas.

Kas ir Evisit.lt

Evisit.lt ir e-izglītības vietne Lietuvā, kurā veselības nozares speciālisti var dalīties pieredzē, pilnveidot savas zināšanas un noskaidrot jaunākās tendences medicīnā. Reģistrētiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja studēt dažādu veidu mācību materiālus, iegūt jaunāko informāciju nozarē un, apliecinot jauniegūtās zināšanas, saņemt sertifikātus vai izziņas par apgūtajām e-izglītības stundām. Lekcijas un kursi ir pieejami video lekciju vai audio lekciju formātā. Mācību materiāli tiek sagatavoti, sadarbojoties ar labākajiem speciālistiem. Īstenotās izglītības programmas ir sertificētas Lietuvas Veselības ministrijā.

 .