Jānis Šnepste,
 valdes priekšsēdētājs

ar vairāk kā 20 gadu tirgvedības un pārvaldības pieredzi.

Sanda Sirsniņa,
klientu vadītāja

Mārtiņš Lakovics,
IT speciālists

pat pašās sarežģītākajās situācijās vienmēr 
atradīs risinājumu.


 .