Jānis Šnepste

 Valdes priekšsēdētājs

Zane Magrina

Projektu vadītāja darbā ar klientiem


Mārtiņš Lakovics

Tehnisko projektu vadītājs Baltijā

Žanete Andžāne

Biroja vadītāja Latvijā